Obserwatorzy

poniedziałek, 10 marca 2008

Juliusz Cezar o kulcie Hermesa-Merkurego w starożytnej Galii


Z bogów osobliwszą cześć mają dla Merkurego, ma on też najwięcej posągów. On to uchodzi za wynalazcę sztuk wszelakich, on obrońcą podróżnych na gościńcach i ścieżkach, on najlepszym stręczycielem zysków pieniężnych i opiekunem kupców.


Cezar: Wojna gallicka, VI – tł. J. Czubek

Brak komentarzy: