Obserwatorzy

niedziela, 8 lutego 2009

"polskie obyczaje" plażowe


"Opalanie się bez stanika wykracza poza przyjęte w Polsce obyczaje" - stwierdził sąd w Szczecinie i... ukarał grzywną i zwrotem kosztów procesu dwie Polki opalające się topless. Aspirujemy do bycia w zjednoczonej Europie, a bliżej nam do... Talibów. Polskim sądom pewnie taki widok bardziej przypomina "polskie obyczaje", w końcu na semickiej religii ufundowane (słowiańskie były ich przeciwieństwem). Tak na pewno jest mniej grzesznie, bo i nieestetycznie;) Ale "nawet Bóg nie oprze się pachnącej kobiecie wychodzącej z kąpieli", pisał autor "Greka Zorby", no chyba że jest... gejem i woli chłopców;) Kiedy jednak patrzy się na takie arabskie kobiety na plaży, chyba lepiej zostać męczennikiem i od razu trafić do raju z nagimi hurysami.
"Sunbathing without bra goes beyond pose received in Poland customs" - court affirmed in Stettin and... he punished with fine and the turn of costs of process two Poles the sunbathing topless. We aspire to being in United Europe, and nearer us to... Talibs. Polish courts such view more reminds "Polish customs" surely, in end on Semitic religion founded (Slavic they were their contrast). It is less sinful so surely, because not esthetic, too. But "even God will not lean fragrant goes out with bath woman" the "Greek of Zorba's"' Author wrote, just probably that it is... gay and boys' will ;) When however it look on such Arab women on the beach, probably better to become martyr and go immediately to paradise with naked and beautiful houris. But it is only fiction for poor, simple-minded people.