Obserwatorzy

czwartek, 8 stycznia 2009

Ermis
Ermis - to greckie imię mojego osobistego i archetypicznego Boga, który był też Bogiem królów Tracji; Egipcjanie nazywali go Thothem; Germanie - Odynem i Wotanem; Celtowie - Teutatesem; Hindusi - Ganeszą; a Słowianie - Wołosem lub Welesem, po przyjęciu judeochrześcijaństwa u Słowian wschodnich zastąpiono go... św. Mikołajem.
The Ermis - this is Greek name of my personal God who was the God of kings of Tracia also; Egyptians called him Thoth; Germans - Odin and Wotan; Celts - Teutates; Hindu - Ganesh; Slavs - Vowos or Veles, judeo-christian replaced him by... saint Nicolaus.