Obserwatorzy

niedziela, 1 marca 2009

Raymond Kurzweil i jego wizja przyszłości


Awangarda transhumanizmu na świecie - Raymond Kurzweil twierdzi, że badania nad mózgiem doprowadzą do reverse engineering, czyli odtworzenia i rekonstrukcji jego funkcji za pomocą maszyny. Nadejdzie epoka uduchowionych maszyn. Kurzweil zwraca uwagę na czekające nas dwa przełomy. Pierwszy przełom to uzyskanie przez człowieka potencjalnej nieśmiertelności. Za jakieś 20–30 lat medycyna dysponować będzie takimi możliwościami naprawy ludzkiego organizmu i zahamowania starzenia, że śmierć jako naturalny kres życia będzie można wykreślić ze słownika. Drugi przełom dotyczący całego gatunku ludzkiego to czekająca nas w perspektywie kilkudziesięciu lat Singularity-Osobliwość, najważniejszy moment w ewolucji od pojawienia się życia. Człowiek stopi się z technologią, powstanie nowy rodzaj życia na Ziemi. Wkroczymy w epokę transhumanistyczną. Etap ten nie kończy jednak ewolucji, jej finałem będzie bowiem nasycenie inteligencją całego Wszechświata (tekst ukazał się w Polityce).

W Polsce książki Kurzweila są w ogóle nieznane. Transhumanizm czy katolicyzm? Świat kultury czy skansen?