Obserwatorzy

poniedziałek, 13 lipca 2009

Nietzsche o kapłanach


- Z psychologicznego punktu widzenia, w każdej zorganizowanej przez kapłanów społeczności niezbędne stają się "grzechy": są one właściwym instrumentem władzy, kapłan żyje z grzechów, potrzebuje, by "grzeszono"... Naczelna zasada: "Bóg przebacza temu, kto czyni pokutę" - w naszym języku: k t o p o d p o r z ą d k o w u j e s i ę k a p ł a n o w i. -

Brak komentarzy: