Obserwatorzy

poniedziałek, 13 lipca 2009

Kalendarium chrystianizacji Europy u schyłku antyku 314-363

314
Natychmiast po pełnej legalizacji Kościół przystąpił do ataku na pogan. Sobór w Ancyrze potępił kult Bogini Artemidy.
324
Imperator Konstantyn ogłosił chrześcijaństwo jedyną oficjalną religią Imperium Rzymskiego. W Didymie w Azji Mniejszej ograbił Wyrocznię Apollińską i skazał na śmierć poprzez tortury jej kapłanów. Wygnał pogan z góry Atos i zniszczył wszystkie tamtejsze lokalne świątynie.
326
Imperator Konstantyn, podążąjąc za wskazówkami swojej matki Heleny, zniszczył świątynię Boga Asklepiosa w Egei (Cylicja) i wiele świątyń Bogini Afrodyty w Jerozolimie, Aface, Mambrze, Fenicji, Baalbeku...

330
Konstantyn skradł skarby ze świątyń pogańskich na terenach Grecji, by ozdobić Nowy Rzym (Konstantnopol), nową stolicę swojego Imperium.

335

Konstantyn ograbił świątynie pogańskie w Azji Mniejszej i Palestynie; wydał wyrok egzekucji poprzez ukrzyżowanie „wszystkich magów i wróżbitów”. Męczeństwo neoplatonika Sopatrosa.
341
Prześladowania „wszystkich wróżbitów i Hellenów” nakazane przez Imperatora Konstansa, syn Konstantyna. Wielu pogańskich Hellenów zostało uwięzionych i zamordowanych.
346

Nowa - przeprowadzona na wielką skalę - akcja prześladowań przeciwko poganom z Konstantynopola. Wygnanie sławnego retora Libaniosa… za „magię”.
353
Edykt Konstancjusza skazujący na karę śmierci za każdy rodzaj składania ofiar i „bałwochwalstwa”.
354
Nowy edykt Konstancjusza nakazujący zamknięcie wszystkich pogańskichb świątyń. Część z nich sprofanowano i zamieniono na burdele i kasyna. Egzekucje kapłanów pogańskich. Pierwsze podpalenia bibliotek w różnych miastach Imperium. Pierwsze fabryki wapienia buduje się w pobliżu zamkniętych świątyń pogańskich. Duża część budowli sakralnych pogan została zamieniona w wapień.
356
Nowy edykt Konstancjusza nakazujący zniszczenie świątyń pogańskich i egzekucję wszystkich „bałwochwalców”.
357

Konstancjusz wyjął spod prawa wszystkie metody wróżenia (nie wyłączając astrologii).


359W Scytopolis, Syria, chrześcijanie zorganizowali pierwszy obóz śmierci - miejsce tortur oraz śmierci - dla aresztowanych pogan z terenów całego Imperium.


361 do 363 Czasy religijnej tolerancji i restauracji pogańskich kultów ogłoszone (11 grudnia 361 r.) przez pogańskiego Imperatora Flawiusza Klaudiusza Juliana.
363
Skrytobójcze zabójstwo cesarza Juliana (26 czerwca) podczas wyprawy przeciwko Persom. W tradycji chrześcijańskiej dokonał tego św. Merkuriusz. Fresk ukazujący świętego Merkuriusza zabijającego cesarza Juliana Apostatę zdobił południowo-wschodni narożnik koptyjskiej katedry w Faras (dawniej Pachoras), obecnie zalanej wodami jeziora Nasera.Tł. i opr. na podstawie CHRISTIAN PERSECUTIONS AGAINST THE HELLENES Vlassis G. Rassias

Brak komentarzy: